รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดโครงการประกวดบูธ นิทรรศการ นิสิต-นักศึกษา คณะสถาปัตยฯ ในงานสถาปนิก 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง