รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะผู้นำนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง