รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ส่วนพื้นที่ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง