รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสู่การสร้างอาชีพและรายได้โดยการประยุกค์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง