รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียน-การสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่1และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง