นักศึกษาปีการศึกษา 2554ผลงานนักศึกษามทร.พระนคร

คว้ารางวัล จากการประกวด ADDA Design Contest 2011

นักศึกษาคณะสถาปัตยฯ คว้ารางวัลรองขนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการส่งแบบรองเท้าเข้าประกวดในการแข่งขัน ออกแบบ ADDA Design Contest 2011 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ

  • นายหัสดิน   สอนสงวน   กับผลงานที่ชื่อว่า BuddyBee

000 ADDA Design Contest 2011