ศึกษาดูงานรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ และวิชาวัสดุและกระบวนการพิมพ์

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ […]

ศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ ร่วมกับ บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด

Posted Leave a commentPosted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, อาจารย์

        เนื่องด้วย บริษัท […]

ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก […]

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, อบรม, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในคณะฯ […]

คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยื่ยมชมโรงงานกระดาษทิชชู่

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร

คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร รวมทั้งคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษอนามัย (กระดาษทิชชู่) […]