กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 9 แห่ง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัย […]

มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

ผ.ศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณาจารย์ภายในคณะ ได้เดินทางเข้ามอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับ […]

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม […]

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       นักศึกษาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  ในระหว่างวันที่ […]

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราช

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรม ๕ […]