ชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13-14 […]

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษากรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554

Posted 8 CommentsPosted in Uncategorized

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2554 […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 คุณสมบัติของผู้สมัคร […]