งานปัจฉิมนิเทศและราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ปี 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจำนวน 91 คน ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน อำเภอชะอำ […]

สัมมนาเชิงวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง บรรจุภัณฑ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ […]

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 9 แห่ง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัย […]

มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

ผ.ศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณาจารย์ภายในคณะ ได้เดินทางเข้ามอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับ […]

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม […]