วิชา ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (เทอม 2/2557)

ภาพบรรยากาศ

วิชา ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (การออกแบบอาคารสูง)