ผลงานนักศึกษา

0 งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 52  … อ่านต่อ
0 นักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ DMS UV 2009 DESIGN CONTEST จัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข … อ่านต่อ
0 คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด The Adventure Sandals 3rd by ADDA … อ่านต่อ
0 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดจัดสวนจำลอง MICKEY’S GROOVY  PARK … อ่านต่อ
0 นักศึกษา สถาปัตฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงการ RD  Camp Season 3 : The Reality… อ่านต่อ