งานประกวดด้านการออกแบบ

* ขอขอบคุณข้อมูลงานประกวด จาก www.contestwar.com
 

ภาพตัวอย่าง
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ลิงค์ภาพ 3 มิติ
บรรจุภัณฑ์ฮอลล์ฝาหมุน ทรงสี่เหลี่ยม (ฮอลล์ เลดี้) เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508
ภาพตัวอย่าง 3 มิติ
บรรจุภัณฑ์ฮอลล์ฝาหมุน ทรงสี่เหลี่ยม (พิมพ์ทอง) เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508
ภาพตัวอย่าง 3 มิติ
บรรจุภัณฑ์แฮ็คส์ฝาหมุน ทรงกลม เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518
ภาพตัวอย่าง 3 มิติ
บรรจุภัณฑ์โอเล่ฝาหมุน ทรงสี่เหลี่ยม เริ่มตั้งแต่ปี(ไม่ทราบแน่ชัด)
ภาพตัวอย่าง 3 มิติ