ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ หรือการทำสินค้าผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในการเป็นของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว ได้ในอนาคต โดยเน้นความรู้ที่บุคคลทั่วไปในชุมชนเมื่อเข้าอบรมแล้วสามารถหาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ทำได้ เพื่อเน้นการนำสิ่งที่มีอยู่นุมชนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยคสูงสุดและสามารถทำได้จริงโดยมีหลักสูตรที่จัดอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1. เพ้นท์กล่องไม้ลายการ์ตูน
2. การออกแบบถุงผ้าปั้มลายลดโลกร้อนสไตล์ฮิปสเตอร์ (รูปทรงกราฟิกสีสดใส)
3. การออกแบบเก้าอี้ปูนซีเมนต์และเศษไม้เหลือใช้ในท้องถิ่น
4. กรอบรูปนาฬิกา DIY

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ตลาดน้ำวัดเขาตะเครา ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรสามารถ เข้าศึกษาเล่มคู่มือได้ที่ งานการจัดการความรู้/คลังความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : http://arch.rmutp.ac.th/km/

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ