รวมกำหนดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชื่อกิจกรรม

วันที่

รายละเอียด

พิธีครอบครูช่างและพิธีไหว้ครูภายในคณะ ประจำปี 2559

13 ตุลาคม 2559

-

พิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2559

12 ตุลาคม 2559

-

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29

ระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน 2559

Click

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559

8 สิงหาคม 2559

-

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 59

-