คิด(ส์)…ดี ทำดี…เพื่อพ่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88