การศึกษานักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี รับตรง ปีการศึกษา 2555

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

สำหรับผู้ที่สนใจจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 -5 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 ที่จบการศึกษา ม.6/ปวช. สามารถเข้าชมรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์

http://www.apply.rmutt.ac.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 (โปรดดูขั้นตอนการสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้เรียบร้อย
  2. เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกสาขาวิชา
  3. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
  4. นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารและ Counter Service
  5. 3 วันหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน