รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 ปฏิบัติงานด้านงานการบริการวิชาการแก่สังคม