รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมารถรับจ้างสำหรับดำเนินกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง