รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ส่วนพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง