ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 2 Quota ( วุฒิ ม.6 )


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
⚡ ระดับปริญญาตรี
.
➡️ รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 2 Quota ( วุฒิ ม.6 )
📆 ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (มีหน่วยกิจ วิทย์ - คณิต ไม่น้อยกว่า 25
หน่วยกิจ)
.
🔍 สมัครผ่านทาง https://reg.rmutp.ac.th/registrar/applogin.asp
📌 กำหนดการ และ ระเบียบการรับสมัคร TCAS 2 Quota
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/รับสมัครนักศึกษา2565