ข่าวประกาศ

0 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 รับตรง(เพิ่มเติม)
0 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
0 แจ้งกำหนดการ…การปฐมนิเทศ การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
0 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554
0 ประกาศลำดับการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
0 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.