หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : January 17, 2018

ข่าวสารคณะฯ

พัฒนาต่อยอดจากโครงการ SCG Packaging x Arch RMUTP Workshop 2017

นิทรรศการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ งาน OTOP CITY 2017

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการ Smart Guard Box ป้อมยามอัจฉริยะ

รับสมัครนักศึกษา รอบโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน พร้อมการเดินทางหารือด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมกิจกรรม กฝผ. น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ตอน ปั่น-ปั้น-ปัน-ปลูก ณ จังหวัดกระบี่

“ถาปัตย์” ราชมงคลพระนคร ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร E-Commerce ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce)

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : January 17, 2018