หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : November 19, 2017

ข่าวสารคณะฯ

ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

เข้าร่วมกิจกรรม กฝผ. น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ตอน ปั่น-ปั้น-ปัน-ปลูก ณ จังหวัดกระบี่

“ถาปัตย์” ราชมงคลพระนคร ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร E-Commerce ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (ศึกษาและพัฒนา Village E-Commerce)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะวิชาชีพ “SCG Packaging x RMUTP Workshop”

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะสถาปัตยฯ

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู – ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงผลงาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กัยนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : November 19, 2017