หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : September 23, 2017

ข่าวสารคณะฯ

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะสถาปัตยฯ

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู – ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงผลงาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กัยนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0

เข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โครงการค่ายพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านระเบียบวินัยและจิตอาสา

โครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : September 23, 2017