ข่าวประกาศจากทางคณะ

TCAS64 รอบ 1 (Portfolio) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 10 ต.ค. 63 – 10 ก.พ. 64


เปิดรับในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


🌐สมัครเรียน รอบ TCAS64 รอบ 1ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

🌐รายละเอียดเพิ่มเติม : รอบ TCAS 1/64 http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-64.pdf