ข่าวประกาศจากทางคณะ

สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่….


📌📌เปิดรับสมัคร TCAS 1 (รอบ Portfolio) วุฒิ ม.6 และ รอบโควตา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา📌📌
.
📌📌คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 📌📌
.
📌 รอบ TCAS 1 (รอบ Portfolio) วุฒิ ม.6 ทุกสาขาวิชา
ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. 2563 - 10 ก.พ. 2564
.
โดยใช้วุฒิ ม.6 ในการสมัคร ในสาขาวิชา ดังนี้
▶▶1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
▶▶2. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
▶▶3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วิทย์ - คณิต)
.
📌 รอบโควตา ใช้วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - 1 ธ.ค. 2563
.
โดยใช้วุฒิ ปวช. ในการสมัคร ในสาขาวิชา ดังนี้
▶▶1. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
▶▶2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
.
สมัครได้ที่ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
.
🌐สมัครเรียน รอบ TCAS64 รอบ 1ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
🌐รายละเอียดเพิ่มเติม : รอบ TCAS 1/64 http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-64.pdf
.
🌐สมัครเรียน โดยวุฒิ ปวช.ได้ที่ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
🌐รายละเอียดเพิ่มเติม : รอบโควตา วุฒิ ปวช. http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/QuotaBec64.pdf