รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคตา จ้างซ่อมท่อน้ำและเปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำนักศึกษาและอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง