ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลจากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 by Nippon Pain


นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมคว้ารางวัลจากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 by Nippon Paint

นายวีระพล ธรรมสิมมา นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ รางวัล Bronze Award ประเภท Architecture Category จากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 by Nippon Paint เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

โดยมีธีมคือ "FORWARD: A SUSTAINABLE FUTURE" ที่มุ่งเน้นการเฟ้นหางานออกแบบที่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนบนความยั่งยืน การหลอมรวมเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่กับความเชื่อที่ตกทอดมาช้านาน รวมถึงการหาความสมดุล ระหว่างความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงของโลกที่หมุนเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม คนกับเทคโนโลยี หรือแม้แต่คนกับคนด้วยกันเอง

โดยนายวีระพล ได้นำเสนอผลงานการออกแบบในชื่อ "Suk San Khonmuang"

ที่มา : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ