รับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ งาน OTOP CITY 2017

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขึ้นรับประกาศนียบัตรการประเมินการจัดและตกแต่งบูธ จากกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY 2017  ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารชาเสนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมในการจัดตกแต่งบูธในภาพรวมของงาน  OTOP CITY 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2560 ภาพบรรยากาศ

รางวัลชมเชยการประกวดกระทงเขตดุสิต ประเภทผลงานความคิดสร้างสรรค์

       นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำกระทง เข้าประกวด ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเขตดุสิต โดยได้รับ รางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยการประกวดจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ภาพบรรยากาศ

คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยจากการประกวด THAISTAR 2013

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ THAISTAR 2013 สามารถคว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยมาได้ 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลอันดับที่ 2  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป ผลงาน NARISARA CERAMIC THAI โดย นายฌัฐผล  มงคลขจรโชค รางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ผลงาน พระพุทธ โดย น.ส.โสภาพร  อินทรประสิทธิ์  และน.ส.ธิปตยา  ใจนวล รางวัลชมเชย  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป ผลงาน ไก่จ๋า/ไก่ออมสินเซรามิค Continue Reading →

รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เรือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย

นายวันเฉลิม  จิระยา นายอภิชัย และนายวิทยา  เขียวทอง  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับโล่รางวัล จากการแข่งขันการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เรือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย จากวัสดุเหลือใช้ ให้กับชุมชนคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี โดยการถ่ายทำจากผู้ผลิตรายการ ยุทธการกู้โลก ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 น. บรรยากาศ