รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

สาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.6 ทุกแผนการเรียน) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ […]

รับสมัครนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 (วุฒิการศึกษา ม.6)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

รายละเอียดและกำหนดการ สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี (TCAS ใช้วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ […]