ใช้วุฒิ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2563 รอบรับตรง

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

สาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปวช. ทุกแผนการเรียน) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ […]