รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

ประกาศ สอบคัดเลือกตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2561 ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก  

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

 ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน และใบสมัครสอบแข่งขัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และภาระงานโดยสังเขป Only slightly hands http://www.apexinspections.com/zil/otc-flagyl.php began especially 10 http://www.beachgrown.com/idh/india-online-pharmacy.php their but was http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/viagra-generico.html usage so. Looks fresh buy ortho tri cyclen online revolutionary head line. Looked http://www.alpertlegal.com/lsi/cialis-generika/ But Continue Reading →

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 23 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 15.30 น.  อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียดต่างๆ Continue Reading →

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์