ประกาศ สอบคัดเลือกตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2561 ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก