รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 , TCAS 5 , รับตรง รอบ 2 (ด่วนที่สุด)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 , TCAS 5 , รับตรง รอบ 2      (คลิกที่ลิงค์หรือ รูปเพื่อดูรายชื่อ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง(รอบ3) คณะสถาปัตยฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 3