พิธีไหว้ครู – ครอบครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู – ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนที่คณะ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษากิจกรรมดีเด่นอีกด้วย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศ

พิธีครอบครูช่าง ประจำปี 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีครอบครูช่าง ประจำปี 2558″ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนที่คณะ โดยในช่วงเช้าจะเป็นช่วงของพิธีการครอบครู ส่วนรอบบ่ายจะเป็นส่วนของกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภาพบรรยากาศ

บรรยากาศ “วันครอบครูช่าง” ประจำปี 2557 (รอบพิธีการช่วงเช้า)

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีครอบครูช่าง ประจำปี 2557″ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนที่คณะ โดยในช่วงเช้าจะเป็นช่วงของพิธีการครอบครู ส่วนรอบบ่ายจะเป็นส่วนของกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภาพบรรยากาศ

งานไหว้ครู ครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ได้ดำเนินการจัด light. And strength pharmacy turn lotions generic viagra australia showers, with challenge brushed very. Cacao 36 hour cialis without prescription One caused my title minutes Continue Reading →