หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : August 27, 2016

ข่าวสารคณะฯ

ค่ายระยองจำปาลาว3

โครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิภากษ์หลักสูตร-59

โครงการวิพากษ์หลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560)

ค่ายปฐมนิเทศ-2559

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ-59

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

13639874_1122050661189139_963465530_o

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559

13662431_1122049077855964_1627156644_o

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งานติว-59

บรรยากาศบางส่วนจาก โครงการปรับพื้นฐานโดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ประจำปี 2559

workshop

ฟรี!! เปิดรับเพื่ออบรม Photo Retouch and Publication Design สำหรับศิษย์เก่า โดยวิทยากรมืออาชีพ

Untitled-1 copy

กิจกรรม “ส่งเสริมสรรมถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ”

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : August 27, 2016