หน้าแรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางกิจกรรมและข่าวประกาศ

Today : July 28, 2016

ข่าวสารคณะฯ

13639874_1122050661189139_963465530_o

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559

13662431_1122049077855964_1627156644_o

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

งานติว-59

บรรยากาศบางส่วนจาก โครงการปรับพื้นฐานโดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ประจำปี 2559

workshop

ฟรี!! เปิดรับเพื่ออบรม Photo Retouch and Publication Design สำหรับศิษย์เก่า โดยวิทยากรมืออาชีพ

Untitled-1 copy

กิจกรรม “ส่งเสริมสรรมถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและการบริการ”

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

มอบเกียริบัตรทุน-วช

รับเกรียรติบัตรผู้ได้รับการจัดสรรทุนฯ ประเภทบัณฑิตศึกษา จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Untitled-1

กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

Print

คว้ารางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP Midyear 2016

บ้านผู้สูงอายุ มทร.พระนคร

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย การประกวดออกแบบบ้านผู้สูงอายุ ของการเคหะแห่งชาติ

รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

Today : July 28, 2016