บรรยาการงาน นิทรรศการนักศึกษา “IMADE” ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Leave a commentPosted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นิทรรศการ, ปีการศึกษา 2554, ผลงานนักศึกษา, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการอบรมสหกิจ ปีการศึกษา 2554

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, ฝึกงาน, สหกิจศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะทำการฝึกงานในสถานประกอบการ […]

ลำดับรายชื่อสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขา วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, สารนิพนธ์

รายชื่อนักศึกษาและวันขึ้นสอบสารนิพนธ์

รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เรือขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย

Posted Leave a commentPosted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, ผลงานนักศึกษา, มทร.พระนคร

นายวันเฉลิม  จิระยา นายอภิชัย และนายวิทยา  เขียวทอง […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 2/2554

Posted Leave a commentPosted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ประเมิน, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2554 ได้ที่เว็บไซต์ http://eassess.rmutp.ac.th […]

คว้ารางวัล จากการประกวด ADDA Design Contest 2011

Posted 1 CommentPosted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, ผลงานนักศึกษา, มทร.พระนคร

นักศึกษาคณะสถาปัตยฯ คว้ารางวัลรองขนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการส่งแบบรองเท้าเข้าประกวดในการแข่งขัน […]

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัด งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2555 […]

โครงการค่ายอาสาพัฒนา’54

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 54 ขึ้นระหว่างวันที่ […]

โครงการ”ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด”

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

โครงการจัดขึ้นวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ […]