รับสมัครบุคลากรสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรับสมัครบุคลากรสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2560

ตารางเรียนและตารางสอน คณะสถาปัตยฯ ปีการศึกษา 2/2560

ตารางเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทุกชั้นปี สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุกชั้นปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทุกชั้นปี ตารางการใช้ห้องเรียน ปีการศึกาษ 2/2560 ตารางการใช้ห้องเรียน

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2560 คลิ๊ก http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

สมัครเข้าศึกษาต่อโดยใช้ วุฒิ ม.6 (รอบ Portfolio)…คลิกเลือก สมัครเข้าศึกษาต่อโดยใช้ วุฒิ ปวช. (รอบโควตา)…คลิกเลือก *** – วุฒิการศึกษา ม.6 สมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น        – วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่คณะที่สนใจ

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 สำคัญที่สุด กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2559 ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร Continue Reading →