รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 , TCAS 5 , รับตรง รอบ 2 (ด่วนที่สุด)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3 , TCAS 5 , รับตรง รอบ 2      (คลิกที่ลิงค์หรือ รูปเพื่อดูรายชื่อ)

แก้ไขกำหนดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แก้ไขกำหนดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ดังนี้ 1. TCAS รอบ 5 “รับตรงอิสระ” ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิ.ย. 61 2. ประเภทรับตรง รอบที่ 2 วุฒิ ปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561 รายละเอียดและกำหนดการ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/TCAS5-extend.pdf สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ Continue Reading →

ประกาศ สอบคัดเลือกตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 1/2561 ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก  

กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561