กิจกรรมไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม ไหว้ครูและพิธีบา่ยศรีสู่ขวัญ โดยกิจกรรมจัดในวันที่ 30 […]

โครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ สำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม […]

สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดดำเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงด์ ในการสัมมนาเพื่อให้หลักสูตรตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in Uncategorized

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554 รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ […]

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ชุดหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน”  ได้แก่ […]