โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       นักศึกษาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  ในระหว่างวันที่ […]

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราช

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรม ๕ […]

ชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13-14 […]