ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2560
คลิ๊ก http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.