กำหนดการและข่าวประกาศรับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดคณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

Leave a Reply