ข่าวประกาศจากทางคณะ

รับสมัครนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 (วุฒิการศึกษา ม.6)

รายละเอียดและกำหนดการ สมัครเข้าศึกษาต่อ

ระดับ ปริญญาตรี (TCAS ใช้วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัคร)
*** UPDATE หลักเกณฑ์การสมัครรอบ TCAS ทุกรอบ ***