ข่าวประกาศจากทางคณะ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.6 ทุกแผนการเรียน)
  • สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ม.6 ทุกแผนการเรียน)
  • สาขาวิชสถาปัตยกรรม (ม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต)

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562