ข่าวประกาศจากทางคณะ

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. – ปวส. ในการสมัคร)

*** รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร)

*** เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม - 30 เมษายน 2562

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดำเนินการสมัคร ได้ที่https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/