ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ดังนี้
1. TCAS รอบ 5 “รับตรงอิสระ” ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิ.ย. 61

2. ประเภทรับตรง รอบที่ 2 วุฒิ ปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.